ثبت نام دوره آموزشی

    مبانی مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)تشریح الزامات استاندارد ISO 19650:2018 قسمت اول - مبانی و اصولتشریح الزامات استاندارد ISO 19650:2018 قسمت دوم - فاز ساختمبانی مدل سازی اطلاعاتهوش تجاری Power BINavisworks - مدیریت مدل سه بعدی - مقدماتیNavisworks - مدیریت مدل سه بعدی - پیشرفتهRevit Architecture - مدل سازی سه بعدی - مقدماتیRevit Architecture - مدل سازی سه بعدی - متوسطRevit Architecture - مدل سازی سه بعدی - پیشرفتهRevit Structure - مدل سازی سه بعدی - مقدماتیRevit Structure - مدل سازی سه بعدی - پیشرفتهRevit MEP - مدل سازی سه بعدی - مقدماتیRevit MEP - مدل سازی سه بعدی - پیشرفتهپریماورا تخصصی نفتمدل سازی 4D تخصصی کنترل پروژه شرکتهای نفتیآموزش NavisTools افزونه کاربردی Navisworks

    دوره حضوریدوره غیر حضوری