سطح توسعه مدل در مدل سازی اطلاعات ساختمان

سطح توسعه مدل در مدل سازی اطلاعات ساختمان، LOD , level of development
سطح توسعه مدل در مدل سازی اطلاعات ساختمان

سطح توسعه مدل در بیم چیست؟

مشاهده ویدیو آموزشی

وقتی صحبت از مدل سازی اطلاعات ساختمان یا BIM به میان می آید، کلمات بسیاری هستند که باید با آنها آشنا شویم. یکی از این کلمات سطح توسعه مدل یا LOD است. این کلمه، با وجود آنکه نسبتا متداول است، هنوز مایه سوال و سردرگمی بسیاری است. در این برنامه، مفهوم LOD را تشریح خواهیم کرد. ابتدا پیش از آنکه به تعاریف پایه ای سطح توسعه مدل و انواع مختلف نمایش اطلاعات بپردازیم، LOD را معرفی می کنیم. قبل از هر چیز بیایید ببینیم مفهوم سطح توسعه مدل چیست.

سطح توسعه مدل نشان دهنده میزان انطباق مشخصات یک المان مدل بیم، با ماهیت آن در دنیای واقعی می باشد. تفسیر صحیح LOD به چالشی در صنعت ساخت تبدیل شده است. در برخی موارد، این کلمه را به معنی “سطح جزئیات” دانسته اند، در حالی که این معنی اشتباه است. همان طور که پیداست، سطح جزئیات الزاما میزان جزئیات دیداری گنجانده شده در مدل را نشان می دهد، اما سطح توسعه نشان می دهد تا چه اندازه هندسه و اطلاعات به مدل اضافه شده است.

پنج سطح از LOD تعریف شده است داریم که همگی خصوصیات المان های مدل را بیان می کنند و نمایش می دهند. در هر تعریف، سطح ارائه اطلاعات متفاوت استهرچقدر یک جزء از مدل به آنچه در عمل ساخته می شود نزدیک تر باشد، LOD آن بالاتر است.

بعنوان مثال یک ستون را در نظر بگیرید.
سطح توسعه مدل در مدل سازی اطلاعات ساختمان، LOD , level of development
LEVELS OF DEVELOPMENT

ابتدا، LOD 100 را داریم که به عنوان طراحی مفهومی شناخته میشود . این پایه ای ترین سطح است و اغلب در مراحل اولیه پروژه استفاده می شود. در این حالت، هر چیز المان با یک نماد یا شکل اولیه نمایش داده می شود و میتواند حاوی اطلاعات اولیه باشد.

در مرحله دوم، LOD 200 که مربوط به طراحی اولیه و یا اصطلاحا فاز یک میباشد را داریم. در این سطح، اطلاعات توصیف کننده هر المان ، مشخص تر می شود اما همچنان با راهکار نهایی فاصله دارد. المان ها در این سطح دارای مقادیر، اندازه، شکل، موقعیت و جهت تقریبی است.

در سطح توسعه 300 که مربوط به طراحی تفصیلی یا فاز دو میباشد، هر المان به صورت سیستمی خاص نمایش داده می شود. این بدان معنی است که ویژگی هایی مانند اندازه، شکل، جهت، و بسیاری موارد دیگر را حتما می توان مستقیم از روی مدل اندازه گیری کرد و این پارامترها دقیق هستند. سطح توسعه 300 نزدیک به نمایش محصول نهایی است.

قدم بعدی، LOD 350 است. همراه با LOD 300، این سطح توسعه نمایش دقیقی از محصول نهایی است که نشان دهنده چگونگی ارتباط عناصر ساختمان با دیسیپلین های مختلف است.

سطح توسعه 400 مربوط به نقشه های کارگاهی میباشد و بسیار شبیه سطح توسعه 350 است.

تفاوت آن مربوط به اطلاعاتی است که به المان اضافه می شود

(اطلاعاتی مانند داده های تحویل شده که معمولا توسط سایر ذینفعان پروژه مانند پیمانکاران اضافه می گردند)

 همچنان مقدار، اندازه، شکل، موقعیت، و جهت را می توان مستقیما از روی مدل اندازه گرفت.

در پایان به LOD 500 می رسیم. یک المان با سطح توسعه 500، که به آن مدل چون ساخت یا ازبیلت نیز می گویند، مدلی است کاملا منطبق بر واقعیت که همه اطلاعات مورد نیاز در طول عمر پروژه را در بر دارد، و بمنظور تعمیر و نگهداری در فاز بهره برداری پروژه مورد استفاده قرار میگیرد. اطلاعاتی مانند دستور العمل های نگهداری ، مشخصات سازندگان، فروشندگان و پشتیبانی‌کنندگان هر یک از تجهیزات و از این قبیل اطلاعات

در نرم افزاری مثل رویت سه سطح نمایش وجود دارد: Coarse, Medium, Fine این 3 شیوه نمایش به شما این امکان را می دهد که هر طور دوست دارید روی مدل خود کار کنید. مثلا، اگر ترجیح می دهید در محیطی سبک تر کار کنید، می توانید نمایش Coarse را انتخاب کنید، اما اگر سطح بالاتری از جزئیات دیداری را نیاز دارید ، می توانید از نمایش Fine استفاده کنید.صرف اینکه سطح نمایش مدل را عوض کنید باعث نمی شود که مجبور باشید سطح توسعه مدل خود را نیز تغییر دهید.

در حالیکه همه اطلاعات در سطوح مختلف LOD در دسترس هستند، اما نقش های مختلف مانند طراح ، پیمانکار، بهره بردار، و هر طرف دیگر در پروژه به داده های متفاوتی نیاز دارند. بنابراین، باید بتوانید مشخص کنید چه کسی به چه اطلاعاتی در طول چرخه حیات پروژه نیازمند است. این مورد از مهم ترین جنبه های مشخصات سطح توسعه مدل میباشد.