کارگاه معرفی استاندارد مدل سازی اطلاعات ساختمان در دومین کنفرانس بین‌المللی بیم

کارگاه معرفی استاندارد مدل سازی اطلاعات ساختمان در دومین کنفرانس بین‌المللی بیم

استفاده از BIM روز به روز در پروژه ها افزایش می یابد و دامنه گسترش آن تا مدیریت دارایی ها نیز امتداد می یابد. در چرخه حیات یک دارایی از طراحی مفهومی اولیه تا مهندسی و ساخت و در نهایت بهره برداری و نگهداری، عوامل بسیار زیادی در تولید و توزیع اطلاعات مرتبط نقش دارند. در صورتیکه بنا باشد فعالیت ها بر اساس BIM انجام شود تا ماحصل تلاش ارکان مختلف، یک مدل اطلاعاتی جامع و کامل باشد باید کلیه عوامل در رابطه نحوه پیاده سازی BIM همنوا و هم راستا باشند.

به منظور ایجاد دیدگاه مشترک و عملکرد متناسب عوامل پروژه ها، سازمان بین المللی استاندارد ISO در زمینه سازماندهی و دیجیتالی کردن اطلاعات ساختمان در کارهای عمرانی، استاندارد ISO 19650 را در سال 2018 منتشر کرده است.

BIM به مهندسین و متخصصان صنعت ساخت و ساز در برنامه ریزی، طراحی و مدیریت پروژه ها کمک شایانی کرده و موجب کارآیی و بهره وری بیشتری شده است. با این حال استفاده عملی از آن در پروژه های بزرگ، بدون عملکرد استاندارد میسر نیست. لذا ترویج و آموزش استاندارد ISO 19650 در استفاده مفید و درست از ابزارهای BIM در پروژه ها نقش شایانی دارد.

استاندارد ISO 19650  در دو بخش ارائه شده است:

–      بخش اول ISO 19650-1 در رابطه با مفاهیم و اصول (Concepts and principles)

–      بخش دوم ISO 19650-2 در رابطه با مرحله تحویل دارایی ها (Delivery phase of the assets)

در نهایت این استاندارد  چهارچوبی را تعریف می کند که دریافت کننده و ارائه کننده اطلاعات بتوانند به صورت مناسب با یکدیگر همکاری کنند.

آنچه حائز اهمیت است و برگزاری کارگاه آموزشی در رابطه با این استاندارد را ضروری می کند، استفاده ISO از اصطلاحات و تعاریف ویژه و خاصی است که در این استاندارد به صورت ویژه مورد استفاده قرار گرفته تا نقش های محوله در BIM را از سایر نقش ها ی مرسوم در پروژه مجزا کند.

لذا در کارگاه آموزشی تشریح استاندارد  ISO 19650 ، ضمن مرور کلی استاندارد بیشتر به مفاهیم و اصطلاحات پرداخته می شود تا به شرکت کننده در خوانش و بررسی آتی استاندارد کمک کند. همچنین بخش هایی از الزامات استاندارد در مرحله تحویل دارایی ها تشریح می گردد.