آلومینیوم جنوب (سالکو)

  طرح آلومینیوم جنوب به عنوان یکی از مهمترین پروژه های صنعت آلومینیوم کشور مطرح است. این پروژه با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تن آلومینیوم…

2019-10-22

بندر منطقه ویژه پارسیان

  مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز کارخانه آلومینیوم جنوب توسط کشتی به این تأسیسات بندری در منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان حمل و…

2019-10-22