اولین کنفرانس بین‌المللی مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

اولین کنفرانس بین المللی مدل سازی اطلاعات ساختمان در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۶ توسط گروه طرح و ساخت مهرگان رایزن در شهر تهران برگزار گردید.

کنفرانس بین المللی مدل سازی اطلاعات ساختمان ، اولین کنفرانس جامع بین المللی در رابطه با مفهوم “مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)” می‌باشد که با طرح‌ریزی شرکت “مهرگان BIM” و با همت و همکاری ارزشمند بسیاری از متخصصین صنعت و دانشگاه در این حوزه برپا شده است. رویکرد BIM مفهومی نسبتاً جدید در طراحی، ساخت و مدیریت پروژه‌های ساختمانی می‌باشد که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا مورد استفاده قرار گرفته است . قوانین ساخت و ساز در برخی از این کشورها با تدوین قراردادهای خاص آن به گونه ای پیش رفته است که اجازه ساخت و ساز بدون کاربرد این روش را نمی دهد و کاربرد BIM اجباری است.