حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی

نمایشگاه و همایش حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با تمرکز بر هلدینگ خلیج فارس
27 تا 29 بهمن 1398 – جزیره کیش، مرکز همایش های بین المللی کیش

نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، معاونت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری و انجمـن سـازندگان تجهیـزات صنعت نفت ایران (اسـتصنا) و سـایر دسـت‌انـدرکاران این حوزه اسـتراتژیک، با محورهای «انتقال دانش فنی، مهندسی EPC، تولید قطعات و تجهیزات صنعت پتروشیمی، تقویت و استفاده از توان شرکتهای دانش بنیان، تقویت صنایع پایین دستی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، توجه به نقش پژوهش و فناوری در صنعت پتروشیمی، نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در افزایش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی» از تاریخ 27 لغایت 29 بهمن ماه در جزیـره کیـش برگزار گردید.

از ویژگی‌های بخش نمایشگاهی این رویداد می‌توان به پوشش 18000 هزار متر فضای نمایشگاهی توسط 160 شرکت فعال در صنعت پتروشیمی و برگزاری بیش از 400 جلسه از پیش هماهنگ شده و در بخش نشست‌های تخصصی برگزاری 17 کنفرانس و امضای 24 تفاهم نامه در دوره اول این رویداد اشاره کرد.