ششمین سمپوزیوم مدیران حرفه ای پروژه

ششمین سمپوزیوم مدیران حرفه‌ای پروژه با حضور بیش از پانصد نفر در روز یکشنبه 27 آبان در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. این سمپوزیوم با ارائه نوزده سخنران متخصص همراه بود که به بحث و انتقال تجربیات خود در حوزه مدیریت پروژه پرداختند. آقای مهندس مهدی خیری، مدیرعامل این شرکت نیز با موضوع “نقش ابر پروژه ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی” در سالن اصلی کنفرانس سخرانی داشتند.

همچنین در حاشیه ششمین سمپوزیوم مدیران حرفه ای پروژه، این شرکت کارگاه مشترکی بهمراه آقای دکتر الوانچی از دانشگاه صنعتی شریف با موضوع “استفاده از BIM درمدیریت چرخه عمر پروژه های صنعتی” برگزار کرد.