هشتمین سمپوزیوم مدیران حرفه ای

در این دوره از سمپوزیوم مدیران حرفه ای پروژه جناب آقای مهندس خیری به ارائه ی مباحثی تحت عنوان مدیریت هشت بعدی پروژه پرداختند که در آن نکات بسیار مهمی در ارتباط با روش های نوین مدیریت پروژه، توضیح مفاهیم جدید در استاندارد pmbok  و همچنین تعریف کاملی از اصطلاحات در بیم توسط ایشان بیان گردید.