چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه طی روزهای 5 و 6 اسفند ماه در سالن همایش های رازی برگزار شد. در این کنفرانس که 1000 نفر از اساتید، مدیران و کارشناسان و دانشجویان مدیریت پروژه شرکت داشته اند.

شرکت ویستا فراز بام با برپایی غرفه در در فضای نمایشگاهی در این رویداد حضور داشت.