تفاهمنامه با Codemill فنلاند

 شركت ويستا فراز و Codemill فنلاند به منظور فروش و توسعه افزونه هاي نرم افزارهاى Navisworks Revit منعقد شد. Navistools  یک باب جدید در کاربرد…

2020-05-26