تفاهمنامه با Codemill فنلاند

 شرکت ویستا فراز و Codemill فنلاند به منظور فروش و توسعه افزونه های نرم افزارهاى Navisworks Revit منعقد شد.

تفاهمنامه با Codemill فنلاند

Navistools  یک باب جدید در کاربرد و کارایی نرم افزارهای Navisworks می گشاید، به ترتیبی که امکان میدهد بین مدل Navisworks و اطلاعات پروژه و مستندات آن ارتباط مستقیم برقرار شود. این مدل جامع می تواند در طول فازهای طراحی، ساخت و مدیریت بهره برداری به ذینفعان پروژه تحویل داده شود و یا مورد استفاده مشترک قرار گیرد.
جهت آشنایى با افزونه ها میتوانید به آدرس زیر مراجعه کرده و یا از طریق شماره درج شده در پیج تماس حاصل نمایید.
Https://vistafaraz.com/codemill