حضور مدیرعامل شرکت ویستا فراز در اولین نشست تخصصی بیم

اولین نشست تخصصی مدل‌سازی اطلاعات ساختمان با حضور رییس سازمان نظام مهندسی کشور، اعضای شورای شهر تهران، نمایندگان وزرات راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه استان تهران، مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان، دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان، انجمن صنفی مدیریت پروژه، اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ها، تعدادی از فعالان بخش خصوصی و جمعی از فعالان حوزه بیم (مهدی خیری مدیرعامل شرکت ویستا فراز) در ساختمان سازمان نظام مهندسی استان تهران، برگزار شد.

مهندس محمد طاهری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران: هدف ما از تشکیل این جلسه آن است که بتوانیم کیفیت ساخت و ساز و همچنین آموزش در این حوزه را ارتقا دهیم. این مدل سازی علاوه بر آنکه اطلاعات کل ساختمان را می‌دهد زمینه ساز اجرای دو برنامه مهم ساختمانی از جمله تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و مبحث ۲۲ قانون مقررات ملی ساختمان می‌شود

مهندس بیژن خطیبی عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران: ما بخش جامع نظام مهندسی کشور هستیم و یکی از اصلی‌ترین وظایف ما تدوین مقررات ملی ساختمان است بنابراین باید تمامی دستگاه‌ها و حوزه‌ها به صورت جزیره‌ای برنامه‌های خود را در زمینه افزایش کیفیت ساخت و ساز از طریق مدل سازی ارائه دهند تا شاید شاهد افزایش کیفیت در این بخش شویم.