شانزدهمین کنفرانس بین المللی

به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقیست …

با توجه به رویکرد ویستا فراز که در تمامی سال‌های فعالیت خود تلاش نموده است تا درمسیر توسعه و پیشرفت، هم آموزی را چراغ راه خود قرار دهد و دراین خصوص ازهیچ تلاشی مضایقه ننماید، شرکت کردن در کنفرانس ها و همایش های این چنینی را که سبب هم‌افزایی و رشد جمعی می‌گردد بر خود واجب می‌داند. این کنفرانس که در طول 2 روز و با حضور کثیری از مدیران پروژه ها و سایر مدعوین برگزار گردید به پایان رسید و همانطور که انتظار می‌رفت، با توجه به صداقت درعمل و اعتبار سوابق اجرایی ما، توانست باب جدیدی از ارتباطات برای شروع همکاری‌های جدید را بگشاید امید آنکه این راه همواره ادامه دار گردد و بتوانیم همگی از ثمرات آن بهره ببریم .