کارگاه معرفی استاندارد مدل سازی اطلاعات ساختمان در دومین کنفرانس بین‌المللی بیم

استفاده از BIM روز به روز در پروژه ها افزایش می یابد و دامنه گسترش آن تا مدیریت دارایی ها نیز امتداد می یابد. در چرخه حیات یک دارایی از طراحی مفهومی اولیه تا مهندسی و ساخت و در نهایت بهره برداری و نگهداری، عوامل بسیار زیادی در تولید و توزیع اطلاعات مرتبط نقش دارند. در صورتیکه بنا باشد فعالیت ها بر اساس BIM انجام شود تا ماحصل تلاش ارکان مختلف، یک مدل اطلاعاتی جامع و کامل باشد باید کلیه عوامل در رابطه نحوه پیاده سازی BIM همنوا و هم راستا باشند.

به منظور ایجاد دیدگاه مشترک و عملکرد متناسب عوامل پروژه ها، سازمان بین المللی استاندارد ISO در زمینه سازماندهی و دیجیتالی کردن اطلاعات ساختمان در کارهای عمرانی، استاندارد ISO 19650 را در سال 2018 منتشر کرده است.

BIM به مهندسین و متخصصان صنعت ساخت و ساز در برنامه ریزی، طراحی و مدیریت پروژه ها کمک شایانی کرده و موجب کارآیی و بهره وری بیشتری شده است. با این حال استفاده عملی از آن در پروژه های بزرگ، بدون عملکرد استاندارد میسر نیست. لذا ترویج و آموزش استاندارد ISO 19650 در استفاده مفید و درست از ابزارهای BIM در پروژه ها نقش شایانی دارد.

استاندارد ISO 19650  در دو بخش ارائه شده است:

–      بخش اول -1 در رابطه با مفاهیم و اصول (Concepts and principles)

–      بخش دوم -2 در رابطه با مرحله تحویل دارایی ها (Delivery phase of the assets)

در نهایت این استاندارد  چهارچوبی را تعریف می کند که دریافت کننده و ارائه کننده اطلاعات بتوانند به صورت مناسب با یکدیگر همکاری کنند.

آنچه حائز اهمیت است و برگزاری کارگاه آموزشی در رابطه با این استاندارد را ضروری می کند، استفاده ISO از اصطلاحات و تعاریف ویژه و خاصی است که در این استاندارد به صورت ویژه مورد استفاده قرار گرفته تا نقش های محوله در BIM را از سایر نقش ها ی مرسوم در پروژه مجزا کند.

لذا در کارگاه آموزشی، ضمن مرور کلی استاندارد بیشتر به مفاهیم و اصطلاحات پرداخته می شود تا به شرکت کننده در خوانش و بررسی آتی استاندارد کمک کند. همچنین بخش هایی از الزامات استاندارد در مرحله تحویل دارایی ها تشریح می گردد.