هشتمین سمپوزیوم مدیران حرفه‌ای پروژه

هشتمین دوره سمپوزیوم مدیران حرفه‌ای پروژه در تاریخ 11 و 12 آبان ماه 1400 بطور مجازی برگزار شد. در این سمپوزیوم جناب آقای مهندس خیری به ارائه‌ی مباحثی تحت عنوان مدیریت هشت بعدی پروژه پرداختند. که در آن نکات بسیار مهمی در ارتباط با روش‌های نوین مدیریت پروژه، توضیح مفاهیم جدید در استاندارد PMBOK  مطرح شد. همچنین تعریف کاملی از اصطلاحات در بیم توسط ایشان بیان گردید.

سخنرانی مهندس مهدی خیری در هشتمین سمپوزیوم مدیران حرفه‌ای پروژه