هفتمین سمپوزیوم مدیران حرفه ای پروژه

شرکت ویستا فراز بام در نظر دارد در هفتمین سمپوزیوم مدیران حرفه ای پروژه با تشکیل کارگاه آموزشی case study در زمینه مدیریت پروژه با استفاده از BIM حضور پیدا کند.