ویستا فراز، حامی سیمین دومین کنفرانس بین المللی BIM

شرکت ویستافراز

پیشگام در نوآوری خدمات مهندسی و مدیریت پروژه بعنوان حامی سیمین دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM به جمع حامیان کنفرانس پیوست.

این کنفرانس در تاریخ دهم و یازدهم اردیبهشت ماه 1398 در پژوهشگاه نیرو برگزار می گردد.