کرونا خوب است اما …

مهدی خیری

مدیرعامل شرکت ویستا فراز

این روزها جهان پر شده از خبرهای مختلف در مورد میهمان ناخوانده جامعه بشری که به اکثر خانه‌ها نفوذ کرده است، فقیر و غنی هم ندارد، جنوب و شمال و خاور و باختر را درمی‌نوردد و کار را به‌جایی رسانده که فلاسفه و صاحب‌نظران گاهی جهان را به دوران پیشاکرونا و پساکرونا تقسیم می‌کنند و در این بین اقتصاد نیز بی‌نصیب نماند از این همه تغییر، بله تغییر.


اوضاع و احوال جهان پیش از شروع کرونا

اگر به اوضاع و احوال جهان پیش از شروع کرونا نگاه کنید و بتوانید اتفاقات بعدی آن را بدون کرونا تصور کنید شاید نتایج به مراتب وحشتناک‌تر از آن چیزی است که امروز کرونا بر جای گذاشته است، فارغ از لطمات و زخم‌هایی که بشر روزانه به پیکره زمین وارد می‌کند، اتفاقات بعد از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و بسیار مواردی که اتفاقات ناگواری را پیش چشم متصور می‌کرد، اما کرونا حداقل برای مدتی حواس همه دنیا را از این مسائل پرت کرد، پس شاید جنگ بود آن هم از نوع نامرئی، ولی حداقل ویرانی نداشت، جایی آتش نگرفت، درختی قطع نشد…


اصول بهداشتی ساده تا اصول مدیریت

کرونا آمد تا اصول را به ما یادآوری کند، از اصول بهداشتی ساده تا اصول مدیریت و شرکت‌داری و حتی حاکمیت، اصولی که گاه و بیگاه به دلایل مصلحت، نوآوری و درآمد به راحتی فراموش می‌شدند یا حداقل به رده‌های پایین‌تر نزول پیدا می‌کردند، کرونا آمد تا بگوید در این دنیا بالاترین و برترین ارزش‌ها از آن نعمت‌هایی است که خداوند بدون منت و هزینه آنها را در اختیار اکثر جامعه بشری در بدو تولد قرار داده، نعمت سلامتی، کرامت انسانی، تنفس بدون ماسک و …


دنیای امروز

دنیای امروز را عصر دیجیتال و فناوری می‌دانند و این امر موجب سرعت بخشی به زندگی روزمره بشر شده است که بسیار مفید هم بوده و گریزی نیست. شاید بشر امروز هر روز صبح که از خواب برمی‌خیزد باید پا به پای اعداد و صفر و یک‌ها بدود تا حداقل بتواند از این جریان عقب نماند، ولی بعضی وقت‌ها باید ایستاد، به اطراف نگاه کرد و ترمز زندگی را کشید هرچند که دنیای دیجیتال در این دوران کرونا هم به‌رغم تمام نقدها بار زیاد و سنگینی را از روی دوش بشر برداشت، که البته کرونا این فرصت را به خیلی از آدم‌ها داد و البته برای بخشی هم شرایط را به گونه‌ای دیگر تغییر داد.


نتیجه گیری

به عقیده من در این دوران و برای همه دوران‌ها چه با کرونا و چه بدون آن، شرکت‌ها و موسساتی می‌توانند به حیات خود ادامه دهند که اول اصول حرفه‌ای را به‌درستی شناخته باشند و آن‌را تا حد امکان و توان، عملی کنند. دوم به کرامت انسانی و سلامتی کارکنان اهتمام داشته و آن‌را به مصالح اقتصادی ترجیح دهند. سوم، قدرت تغییر داشته باشند و بتوانند ساختارها و زیرساخت‌هایی داشته باشند که در حداقل زمان، امکان تغییر وضعیت داشته باشند. چهارم، از مدیریت و دانش اطلاعاتی و تکنولوژی اطلاعات در حوزه فعالیت خود به خوبی استفاده کنند. پنجم، باور داشته باشند با نوآوری و خلاقیت به کمک علوم جدید به‌زودی اکثر قریب به اتفاق شغل‌ها از حالت حضوری به دورکاری تبدیل خواهند شد که به مراتب کارآمدتر نیز هستند.