ترجمه و چاپ کتاب استاندارد مدل سازی اطلاعات ساختمان ISO 19650

استاندارد مدل سازی اطلاعات ساختمان برای اولین بار توسط شرکت ویستا فراز بام ترجمه و چاپ شده و در دومین کنفرانس بین‌المللی بیم معرفی خواهد شد.

استفاده از BIM روز به روز در پروژه ها افزایش می یابد و دامنه گسترش آن تا مدیریت دارایی ها نیز امتداد می یابد. در چرخه حیات یک دارایی از طراحی مفهومی اولیه تا مهندسی و ساخت و در نهایت بهره برداری و نگهداری، عوامل بسیار زیادی در تولید و توزیع اطلاعات مرتبط نقش دارند. در صورتیکه بنا باشد فعالیت ها بر اساس BIM انجام شود تا ماحصل تلاش ارکان مختلف، یک مدل اطلاعاتی جامع و کامل باشد باید کلیه عوامل در رابطه نحوه پیاده سازی BIM همنوا و هم راستا باشند.

به منظور ایجاد دیدگاه مشترک و عملکرد متناسب عوامل پروژه ها، سازمان بین المللی استاندارد ISO در زمینه سازماندهی و دیجیتالی کردن اطلاعات ساختمان در کارهای عمرانی استاندارد ISO 19650 را در سال 2018 منتشر کرده است.

استاندارد ISO 19650  در دو بخش ارائه شده است:

بخش اول ISO 19650-1 در رابطه با مفاهیم و اصول (Concepts and principles)

بخش دوم ISO 19650-2 در رابطه با مرحله تحویل دارایی ها (Delivery phase of the assets)