کارگاه معرفی استاندارد مدل سازی اطلاعات ساختمان در دومین کنفرانس بین‌المللی بیم

استفاده از BIM روز به روز در پروژه ها افزایش می یابد و دامنه گسترش آن تا مدیریت دارایی ها نیز امتداد می یابد.
در چرخه حیات یک دارایی از طراحی مفهومی اولیه تا مهندسی و ساخت و در نهایت بهره برداری و نگهداری، عوامل بسیار زیادی در تولید و توزیع اطلاعات مرتبط نقش دارند. در صورتیکه بنا باشد فعالیت ها بر اساس BIM انجام شود تا ماحصل تلاش ارکان مختلف، یک مدل اطلاعاتی جامع و کامل باشد باید کلیه عوامل…

۱۳۹۸-۰۷-۲۹

ویستا فراز، حامی سیمین دومین کنفرانس بین المللی BIM

شرکت ویستافراز

پیشگام در نوآوری خدمات مهندسی و مدیریت پروژه بعنوان حامی سیمین دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM به جمع حامیان کنفرانس پیوست.

این کنفرانس در تاریخ دهم و یازدهم اردیبهشت ماه 1398 در پژوهشگاه نیرو برگزار می گردد.

۱۳۹۸-۰۷-۲۹

ترجمه و چاپ کتاب استاندارد مدل سازی اطلاعات ساختمان ISO 19650

استاندارد مدل سازی اطلاعات ساختمان برای اولین بار توسط شرکت ویستا فراز بام ترجمه و چاپ شده و در دومین کنفرانس بین‌المللی بیم معرفی خواهد شد.استفاده از BIM روز به روز در پروژه ها افزایش می یابد و دامنه گسترش آن تا مدیریت دارایی ها نیز امتداد می یابد. در چرخه حیات یک دارایی از طراحی مفهومی اولیه تا مهندسی و ساخت و در نهایت بهره برداری و نگهداری، عوامل بسیار زیادی در تولید و توزیع اطلاعات مرتبط نقش دارند. در صورتیکه…

۱۳۹۸-۰۷-۲۹