مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب (سالکو)

بزرگترین پروژه آلومینیوم کشور

طرح آلومینیوم جنوب به عنوان یکی از مهمترین پروژه های صنعت آلومینیوم کشور مطرح است. این پروژه با ظرفیت تولید 300 هزار تن آلومینیوم آلیاژی در فاز نخست و در مجموع 1میلیون تن در 3 فاز مستقل به عنوان بزرگترین مجتمع تولید آلومینیوم در کشور شناخته شده که در حقیقت یکی از مزایای اقتصادی در این حوزه به شمار می آید. همچنین یکی دیگر از مواردی که برای نخستین بار در این طرح به کار رفت، استفاده از فناوری پیشرفته 430 کیلوآمپر بوده، به گونه ای که استفاده از این فناوری، زمینه ساز کاهش انرژی مصرفی بوده، هزینه های بهره برداری کاهش پیدا کرده و مواد اولیه به صورت بهینه و با صرفه اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد.

.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}

  • محل پروژه: سایت منطقه آزاد صنایع انرژی بر لامرد، واقع در شمال شهر لامرد 
  • مساحت کل پروژه: 200 هکتار 
  • ارزش پروژه: 1.2 میلیارد دلار
  • ظرفیت پروژه: سه فاز 350،000 تنی (مجموعا یک میلیون تن در سال) 

بخش های اصلی پروژه

  • سالن احیاء: فاز اول این مجتمع از دو سالن احیاء تشکیل شده است که دیگهای الکترولیز جهت تولید آلومینیوم در آن مستقر می باشد. طول هرکدام از این سالن ها حدوداً 1000 متر است. دو سالن کارگاه احیاء مشتمل بر دو ردیف دیگهای الکترولیز می باشد که  خطوط تولید احیا نامیده می شوند.هر خط احیاء شامل ​258 دیگ احیاء است که در هر سالن تعداد 129 دیگ مستقر است. سلولهای احیاء براساس تکنولوژی 430 کیلو آمپر طراحی شده و با استفاده از این تکنولوژی تولید سالیانه خط احیاء 300 هزار تن خواهد بود.

کارخانه آندسازی: کارخانه آند سازی این پروژه متشکل از کارگاه های ساخت آند خام، پخت آند و میله گذاری آند می باشد. در کارگاه ​تولید آند خام روزانه 432 آند ساخته و به کارگاه پخت انتقال می یابد. ظرفیت تولید کارگاه پخت این پروژه 200 هزار تن در سال بوده که  در 66 واحد کوره پخت عملیات لازم انجام می گیرد. در کارگاه میله گذاری آند نیز روزانه 322 آند ​میله گذاری و به کارخانه احیا ارسال می گردد. همچنین آندهای مصرف شده جهت استفاده از مواد باقیمانده، از کارخانه احیاء به کارگاه میله گذاری برگشت داده شده و پس از جداسازی مواد به سیلوهای مربوطه جهت استفاده مجدد در آندسازی انتقال می یابد.

  • کارگاه ریخت: کارگاه ریخته گری شرکت آلومینیوم جنوب جهت تولید سالیانه 400 هزار تن تولیدات ریخته گری هر فاز طراحی شده است. تولیدات اصلی این کارگاه بیلت های اکستروژن و آلیاژهای ریخته گری خواهد بود که در 9  واحد کوره ریخته گری انجام می گیرد. این کارگاه ظرفیت تولید 426 تن بیلت و اسلب آلیاژی در روز را دارد و ظرفیت تولید شمش ریخته گری آن 396 تن در روز می باشد.

  • ساختمان های غیرصنعتی: مجموعه غیر صنعتی و خدماتی شامل ساختمان های اداری مختلف، مسجد، رستوران، رختکن، زمین های ورزشی، پارکینگ ها، باسکول ها