مدرسه گلدشت

“طراحی، ساخت و تحویل یک دستگاه ساختمان مدرسه ابتدایی روستای گلدشت در استان فارس توسط شرکت ویستا فراز و با نظارت سازمان نوسازی مدارس ایران”

مالک(کاربر نهایی): سازمان نوسازی مدارس و آموزش و پرورش استان

حامی پروژه: مهدی خیری – تهمینه ایراندوست

مجری و طراح: شرکت ویستا فراز

پروژه حاضر عبارت از “طراحی، ساخت و تحویل یک دستگاه ساختمان مدرسه ابتدایی روستای گلدشت در استان فارس توسط شرکت ویستا فراز و با نظارت سازمان نوسازی مدارس ایران” است. پروژه شامل طراحی پایه و تفصیلی ساختمان، تهیه مدل یکپارچه اطلاعات ساختمان (BIM)، تدارکات، ساخت و نظارت بر اجرای پروژه، راه اندازی و تحویل ساختمان به سازمان نوسازی مدارس استان فارس می باشد.

  ساختمان مدرسه شامل:

1.      شش واحد کلاس درس به مساحت 35 متر مربع و مجموعا 210 مترمربع

2.      یک واحد کارگاه آموزشی به مساحت 27 مترمربع

3.      یک واحد کتابخانه به مساحت 27 مترمربع

4.      یک واحد سالن چند منظوره (نمازخانه، امتحانات، مراسم و …) به مساحت  53 مترمربع

5.      یک واحد اتاق مدیریت، اداری، معاون و معلم به مساحت 17 مترمربع

6.      یک واحد خانه معلم به مساحت 64 مترمربع

7.      یک واحد آبدارخانه به مساحت 4 مترمربع

8.      دو واحد سرویس بهداشتی معلمان به مساحت 10 مترمربع

9.      شش واحد سرویس بهداشتی و روشویی دانش آموزان مجموعا به مساحت 28 مترمربع

10.     یک واحد انبار به مساحت 12 مترمربع

11.     فضاهای ارتباطی به مساحت 188 مترمربع

12.     محوطه و حیاط خلوت به مساحت 1360 مترمربع