مدرسه رایان

“طراحی، ساخت و تحویل یک دستگاه ساختمان مدرسه ابتدایی روستای گلدشت در استان فارس توسط شرکت ویستا فراز و با نظارت سازمان نوسازی مدارس ایران”

مالک(کاربر نهایی): سازمان نوسازی مدارس و آموزش و پرورش استان

حامی پروژه: مهدی خیری – تهمینه ایراندوست

مجری و طراح: شرکت ویستا فراز

پروژه حاضر عبارت از “طراحی، ساخت و تحویل یک دستگاه ساختمان مدرسه ابتدایی روستای گلدشت در استان فارس توسط شرکت ویستا فراز و با نظارت سازمان نوسازی مدارس ایران” است.

خدمات ارائه شده در این پروژه شامل طراحی پایه و تفصیلی ساختمان، تهیه مدل یکپارچه اطلاعات ساختمان (BIM)، تدارکات، ساخت و نظارت بر اجرای پروژه، راه اندازی و تحویل ساختمان به سازمان نوسازی مدارس استان فارس می باشد.  

معیار کیفی پذیرش عملیات پروژه، استاندارد ملی ساختمان و استاندارد فضاهای آموزشی کشور میباشد و از لحاظ جزئیات اجرایی BIM، سطح دقت مورد نظر LOD350  خواهد بود محصول نهایی پروژه عبارت است از طراحی، اجرا و راه اندازی مدرسه ابتدایی روستای گلدشت شامل یک دستگاه ساختمان یک طبقه به زیر بنای 665 متر مربع با محوطه به مساحت 1275 متر مربع مجموعاً به مساحت 1940 متر مربع

مدرسه رایان