کارخانه کارتن پلاست نفیس

این کارخانه با هدف تولید کارتن پلاست در شهرک صنعتی سپید رود رشت با مساحت زمین 22،000  مترمربع و زیر بنای 18،000 متر مربع ایجاد می گردد.

کارفرما: شرکت کارتن پلاست نفیس

طراحی و مهندسی: شرکت ویستا فراز

مدیریت پروژه و نظارت: شرکت ویستا فراز

مدل سازی اطلاعات ساختمان