کارخانه کارتن پلاست نفیس

“طرح توسعه کارخانه کارتن پلاست” به منظور گسترش خط تولید کارخانه با در نظر گرفتن 6 خط تولید در حال طراحی می باشد. به این صورت که اطلاعات دستگاه ها و پلان چیدمان دستگاه ها توسط کارفرما در اختیار مشاور قرار داده شود تا بر اساس انتظارات کارفرما، این کارخانه طراحی گردد.

موقعیت : رشت – شهرک صنعتی لاکان

زمین پروژه به مساحت 20500 و زیر بنا 15300 متر مربع

تعداد طبقات: در سالن اصلی یک طبقه و در قسمتی دارای نیم طبقه می باشد و در قسمت اداری دارای سه طبقه، انبار در یک طبقه و نگهبانی و ساب استیشن دارای یک طبقه


کارفرما: شرکت کارتن پلاست نفیس

طراحی و مهندسی: شرکت ویستا فراز

مدیریت پروژه و نظارت: شرکت ویستا فراز

خدمات ارائه شده در این پروژه:

مدیریت یکپارچه پروژه (پس از آغاز عملیات اجرایی) شامل برگزاری مناقصات و انتخاب پیمانکاران و تأمین کنندگان

طراحی مهندسی شامل انجام خدمات طراحی فاز 1 و 2 در بخش های سازه، معماری، تاسیسات مکانیکی و الکرتیکال

نظارت (پس از آغاز عملیات اجرایی) شامل نظارت عالیه و نظارت کارگاهی