ساختمان مرکزی بیمه کوثر

موقعیت: تهران ، سیدخندان

زیربنا: 13،000 مترمربع

تعداد طبقه: 16 طبقه

کارفرمای اصلی: بیمه کوثر

پیمانکار: شرکت آ.س.پ

مشاور بیم: ویستا فراز