مدل برج خنک کن ساران 1SRCT-15

170,000

Revit Family