تأمین و مدیریت نیروی انسانی

تأمین و مدیریت نیروی انسانی
تأمین و مدیریت نیروی انسانی

مرحله‌ی اجرایی پروژه در نیروی انسانی، به تخصص‌ها و مهارت‌های افرادی نیاز دارد که با مشارکت و همکاری یکدیگر هدف نهایی را محقق می‌کنند.

شرکت ویستا فراز برای تحقق این هدف، خدمات ذیل را ارائه می نماید:

● ارزیابی و جذب نیروی متخصص با دانش فنی و تجربه کاری مورد نیاز کارفرما

● مشاوره به کارفرما در خصوص قوانین و مقررات سازمان ها و ارگان های دولتی

● مشاوره به کارفرما در خصوص تهیه و پیش نویس قرارداد استخدامی و حقوق – دستمزد

● آموزش نیروی انسانی در جهت ارتقاء سطح دانش و بهبود عملکرد

● چگونگی نگهداشت نیروی انسانی متخصص

● برنامه ریزی به هدف جانشین پروری

● تبیین شرح وظایف هر پست شغلی در جهت عملکرد یکپارچه پرسنل در پروژه