مدل سازی اطلاعات ساختمان

مدل سازی اطلاعات ساختمان

شرکت ویستا فراز در راستای مدل سازی اطلاعات ساختمان بواسطه مشارکت در پروژه های بزرگ ملی و ارائه خدمات به کارفرمایان بین المللی، همواره در ارائه خدمات خود از آخرین دستاوردهای علمی و مهندسی روز دنیا استفاده کرده است.

طبق تعریف ISO 19650-1، مدل سازی اطلاعات ساختمان، استفاده از نمایش دیجیتالی یک دارایی ساخته شده برای تسهیل فرآیندهای طراحی، ساخت و اجرا، فرآیندهای دوره بهره برداری و مدیریت دارایی به منظور ایجاد یک پایه قابل اعتماد برای تصمیم گیری می باشد.

خدمات مبتنی بر مدلسازی اطلاعات ساختمان دامنه گسترده ای را شامل می شود که شرکت ویستا فراز با در نظر گرفتن اولویت های بومی و امکانات تکنولوژیک موجود، راه حل های مختلفی در این زمینه تعریف کرده که با توجه به محدودیت های هر پروژه قابل بسط، توسعه و شخصی ساختن است.

مزایای استفاده از BIM

▲ نتیجه بهتر طراحی و درک بالاتر

▲ یکپارچگی اطلاعات در طول حیات پروژه

▲ بازدهی و کارایی بیشتر

▲ کیفیت بالاتر  

▲ مدیریت دقیق بر ویرایش های طراحی

▲ پرهیز از دوباره کاری

▲ نیروی انسانی کمتر


50 کاربرد مورد استفاده از BIM در شرکت ویستا فراز (در فازهای طراحی، ساخت و بهره برداری)

مدل سازی اطلاعات ساختمان
مدل سازی اطلاعات ساختمان

در شرکت ویستا فراز،

کاربردهای مختلف بیم مورد بررسی قرار گرفت و 50 نوع کاربرد در تمامی فازهای پروژه تعریف شد.

فاز ایده پردازی و طراحی شامل 28 مورد کاربرد میباشد که موارد ذیل را شامل میشود:

مدل سازی، نمایش ها، شبیه سازی مجازی، برنامه ریزی، متره و برآورد، تحلیل های مربوط به پایداری و انرژی و نورپردازی، طراحی سازه و تاسیسات، اطلاعات تولید کنندگان و انجام تدارکات و …

فاز ساخت در 11 کاربرد از جمله موارد مربوط به فازبندی پروژه، پیش ساخت دیجیتال، ردیابی زمین، مدیریت میدانی، فرایندهای کنترل کیفیت، برنامه های پرداخت، اسکن لیزری و راه اندازی و … بررسی شده است.

همچنین فز بهره برداری در 11 کاربرد تعریف شده است

که میتوان به مدل ازبیلت، مدیریت دارایی، اطلاعات تعمیر و نگهداری، مستندسازی، برنامه ریزی حوادث، مدیریت ایمنی و ارتباطات و …

برای دریافت مطالب بیشتر و تشریح موارد فوق، میتوانید دفترچه 50 کاربرد BIM این شرکت را دانلود کنید:


سطح توسعه مدل (LOD)

بنا بر تعریف انستیتوی معماری ایالات متحده آمریکا، سطح توسعه مدل نشان دهنده میزان انطباق مشخصات یک المان در مدل BIM، با ماهیت حقیقی آن در دنیای واقعی می باشد. به عبارت بهتر، هرچقدر یک جزء از مدل به آنچه که در عمل ساخته می شود نزدیک تر باشد، (LOD (Level Of Development آن بالاتر است.

مدل سازی اطلاعات ساختمان
مدل سازی اطلاعات ساختمان

▲ سطح توسعه 100 مربوط به طراحی مفهومی

▲ سطح توسعه 200 مربوط به طراحی اولیه

(فاز 1)

▲ سطح توسعه 300 مربوط به طراحی تفصیلی

(فاز 2)

▲ سطح توسعه 350 مربوط به اسناد ساخت

▲ سطح توسعه 400 مربوط به ساخت و مونتاژ

▲ سطح توسعه 500 مربوط به چون ساخت

مدل سازی اطلاعات ساختمان
مدل سازی اطلاعات ساختمان

دانلود کتاب مرجع


سند اجرایی مدل سازی اطلاعات ساختمان (BEP)

برنامه اجرایی بیم (مدل سازی اطلاعات ساختمان) بصورت تفصیلی ظرف 30 روز پس از عقد قرارداد، نهایی می شود و به تأیید کارفرما می رسد. در این برنامه که منطبق با شرایط قرارداد تنظیم می شود، تمامی موارد مطرحه در موضوع قرارداد ازجمله فازبندی پروژه، ارتباطات در پروژه و ساختار کلی مدل سازی و … مشخص و معین می گردد.

مدل سازی اطلاعات ساختمان
مدل سازی اطلاعات ساختمان