To CDE, or not to CDE
با CDE یا بدون CDE مسئله این است!

انتخاب مناسب محیط داده مشترک (CDE) گام اساسی برای اجرای BIM در یک پروژه است. این امر برای دست اندرکاران BIM هنگام انتخاب CDE مناسب برای مشتری یک صنعت مشخص کاملا مشهود است. تعداد ارائه دهندگان CDE در چند سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است و انتخاب درست برای پروژه دشوارتر شده است. آکادمی BIM پیشنهاد کرده است که ارزیابی ریسک انجام شود که …

۱۳۹۹-۱۱-۰۱