همایش هفت شاه کلید کار تیمی

هفت کلید کار تیمی:

ارتباطات موثر Effective communication

یاران با فضیلت Virtuous member

مکمل بودن Complementary

کمال‌گرایی Perfectionism

رهبری اثربخش Effective leadership

تاب آوری Resilience

یافتن معنا Find your why

اولین کلید تیم موفق: ارتباطات موثر Effective communication

تیم‌های با ارتباط موثر باید سه تا E داشته باشن:

 1. انرژی Energy

ارتباط رودررو بهترین نوع ارتباط است که 35 درصد باعث بهبود عملکرد تیم میشه.

کم ارزش‌ترین شکل ارتباط ایمیل و پیامک هستش L

Co-located team

گپ و گفتگو غیر رسمی «هم» در داخل تیم نیاز است.

معاشرت اعضای تیم با یکدیگر تا 50 درصد باعث تغییر در الگوی ارتباطی میشه!

 • مشارکت Engagement

توزیع انرژی ارتباط مستقیم با یکدیگر است نه فقط با رهبر تیم!

گروه رهبر داره و به رهبر جواب مبدن اما در تیم همه با هم تعامل دارن.

در تیم موفق

صحبت‌های افراد کوتاه و دلنشین هستش،

صحبت‌ها تقریبا مساوی است،

و افراد تیم شنونده عالی هستن.

شعار یکی برای همه و همه برای یکی!

 • جستجوگری  Exploration

جستجو و کسب منظم اطلاعات از بیرون تیم

ایجاد پیوندهای بیرونی

بنچ مارکتینگ: فرآیندی است که هر کسب و کاری برای مقایسه‌ی عملیات، فرآیندها و محصولات سازمان خود با سازمان‌های دیگر از آن استفاده می‌کند. این فرآیند کیفیت سیاست‌ها، استراتژی‌ها، برنامه‌ها، خدمات، محصولات و موارد دیگر را در سازمان شما اندازه‌گیری می‌کند و می‌تواند در همان صنعت یا بازار وسیع‌تری انجام شود و در تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت شرکت ارزشمند است. در واقع، بنچ مارک کردن راهی موثر برای پیشرفت مستمر و تثبیت موقعیت در دنیای کسب و کار است.

امنیت روانی

قابلیت اعتماد: لازمه اعتماد شفافیت (transparency) است.

ساختار و شفافیت

معنای کار

تاثیر کار

ذهنیت برد-باخت: من میخوام ببرم حتی به بهای باخت دیگران

ذهنیت باخت-برد: خودتان را قربانی می‌کنید. این ذهنیت ممکن است منجر به بیماری‌های روان تنی شود.

ذهنیت برد-برد(WIN-WIN):  جسارت بالا در فرد، ملاحظه منافع دیگران

ذهنیت باخت-باخت(LOSE-LOSE):

لازمه کار تیمی روحیه برد-برد است.

سکوت باید یا نباید؟

بهتر است غالب اوقات صحبت کنیم و سکوت نکنیم زیرا سکوت بها دارد:

احساس تحقیر شدن

خشم کشنده و رنجش

کشتن خلاقیت

زوال بهره‌وری

خواهی نشوی همرنگ، رسوای جماعت شد!

خود خودت باش

مدیریت تعارض (conflict):

اجتناب

حل مسله

رقابت

گذشت

سازش

که هر کدام یک کاربرد دارد بستگی به ارزش منافع و اهمیت رابطه دارد.

دومین کلید تیم موفق: یاران با فضیلت Virtuous member

تیم یعنی کل، پس اجزا هم باید خوب باشن و یک کل خوب تشکیل بدن.

سه ویژگی یاران با فضیلت:

فروتن Humble: فاقد خودخواهی بیش از حد یا دغدغه مقام

پر ولع Hungry: مدام به دنبال چیزهای بیشتر ( تشنه یادگیری، پر انرژی، تجربه‌ی جدید، فراتر از انتظار، خود انگیخته، مشتاق، متعهد، کوشا، مسئولیت پذیر)

هوشمندی Smart: بیشتر به EQ اشاره داره تا IQ (70 درصد به 30 درصد)

EQ: توانایی رفتار پسندیده و معقول با دیگران است/ هوشیاری در روابط بین فردی

هوشیاری عاطفی: تعامل موثر و پرسش مناسب که باعث گوش دادن همدلانه (بدون قضاوت) می‌شود.

انواع مختلف افراد با سه خصوصیت فروتنی، ولع و هوشمندی:

 • فروتن ولی فاقد ولع و هوشمندی: افراد بی تکلف (مهره پیاده)
 • افراد پر ولع فاقد فروتنی و هوشمندی: نابودگران تیم (بولدزرها)
 • افراد با هوشمندی بالا بدون فروتنی و ولع: افسونگر (سرگرم کننده)
 • فروتنی بالا و پر ولع: خرابکاری غیرمترقبه
 • فروتنی بالا و هوشمندی بالا: کم کار دوست داشتنی
 • پر ولع و هوشمندی بالا: سیاست باز ماهر

سومین کلید تیم موفق: مکمل بودن Complementary

ما جهان را نه آنگونه که هست، بلکه از چارچوب ذهنی خود می‌نگریم. آنچه می‌بینیم به آنچه هستیم مرتبط است.

قسمت راست مغز کلی نگر است و قسمت چپ مغز جزیی نگر!

6 کلاه تفکر:

کلاه سفید (واقع‌نگر)

کلاه احساسی (قرمز)

کلاه زرد (مثبت نگر)

کلاه مشکی (منفی نگر)

کلاه سبز (خلاق)

کلاه آبی (فرآیند نگر): خوبه که تیم لیدر کلاه آبی باشه.

همانندی لازمه اتحاد نیست! لازمه اتحاد مکمل هم بودن است.

تست 16 personalities test را انجام دهید تا نقاط ضعف و قوت خودتون رو پیدا کنید.

برون‌گرا/ درون‌گرا

شهودی/ حسی

فکری/احساسی

ساختارگرا/منعطف

چهارمین کلید تیم موفق: کمال‌گرایی Perfectionism

کمال‌گرایی مثبت داریم و کمال‌گرایی منفی

ما در مورد کمال‌گرایی مثبت صحبت می‌کنیم که باعث ثبات قدم و پشتکار می‌شود.

کنش‌گر Proactive: آینده سازان و vision دارند.

واکنش‌گر Reactive

بی‌کنش Passive: پشت بهونه‌ها قایم میشن!

هر چه در یک تیم تعداد کنش‌گرها بیشتر باشد تیم موفق‌تر است.

(سخنرانی مارتین لوتر کینگ رو گوش بدید)

کمال‌گراها برای آینده ویژن دارن و اول هر کاری آخرش رو تصور می‌کنن، مثل نقش ساختمانی برای ساخت بنا.

پنجمین کلید تیم موفق: رهبری اثربخش Effective leadership

لیدرها شجاعت دارند که اول بروند، این افراد خطرپذیرند.

لیدرها منافع فردی را به جمع ترجیح می‌دهند و در مورد نقاط ضعف خود صادق هستند.

شما یک رهبر هستید اگر…

کارهای شما الهام‌بخش دیگران باشد، برای رویاهای بیشتر، یادگیری بیشتر، اقدام بیشتر….

شکل‌ گیری تیم (Forming): لیدر، فرمانده است.

درگیری تیم (Storming): لیدر، مربی تیم است.

انسجام تیم (Norming): لیدر، رهبر مشارکتی است.

بهره‌وری تیم (Performing): لیدر، پشتیبان است.

انحلال تیم (Adjourning): لیدر، پاداش دهنده است.

ششمین کلید تیم موفق: تاب آوری Resilience

تاب آوری یعنی تجربه کردن، احساس کردن، شکست خوردن و صدمه دیدن؛ افتادن ولی بلند شدن و ادامه دادن.

 • ظرفیت تحمل در مواجه با حوادث و بحران‌ها
 • تاب آوری از بی تفاوتی متفاوت است.
 • تاب آوری آموختنی است.
 • ‌اقدامات آگاهانه و هوشیارانه
 • پذیرش وجود موانع در زندگی
 • نگاه از درون به بیرون
 • هوش عاطفی بالا
 • خوش بین و مثبت اندیش
 • معنا و چرایی مثبت
 • آرام، منطقی، صبور و مطمئن

هفتمین کلید تیم موفق: یافتن معنا Find your why

هستی ما ساخته و پرداخته‌ی خود ما نیست، بلکه آن را جستجو و کشف کرد.

شرکت و تیم آرمانی در جستجوی معنا هستن و ایدئولوژی (core values و core purpose) و چشم انداز چالشی دارن.

Purpose چراغ راهنما در افق سازمان و تیم

شرکت‌ها و تیم‌های آرمانی همه در یک چیز مشترک بودند: یافتن معنا یعنی فلسفه‌ی وجودی خود.

(کتاب انسان در جستجو معنا، فرانکل، کتاب Build to last برای کار تیمی)

How you do it?

What you do it?

Why you do it?

چرایی شرکت زمان ندارد و همیشگی است اما what ممکن است تغییر کند.

چرایی با گذر زمان وابسته نیست.

شکست عامل بازدارنده چرایی نیست.

رهبران معناجو سازمان‌های قوی‌تر، نوآورتر، الهام‌بخش‌تر و ماندگار می‌سازند.

مزیت رقابتی شرکت چیست؟