مسئولیت پذیری اجتماعی در ویستافراز

در ویستافراز، ما باور داریم که معنای اصیل موفقیت در شکوفایی، رشد و آگاهی است که در آن منفعت فردی در منفعت جمعی معنا می‌گردد. این فلسفه درباره همکاری دست در دست برای آبادی و آبادانی این سرزمین است، در حالی که همواره حواسمان به ردپایمان بر روی این سیاره‌ی بخشنده، زمین نیز می‌باشد. ما به این باور داریم که موفقیت ما تنها با دستاوردهای ما سنجیده نمی‌شود، بلکه با تأثیر مثبتی که بر جامعه و محیط زیست می‌گذاریم نیز مرتبط است.

مسئولیت محیطی

تعهد ما به مسئولیت محیطی در فعالیت‌های روزانه و استراتژی‌های بلندمدت ما مشهود است. ما همیشه سعی داشته‌ایم تا در فضای محیطی خود این نکات را رعایت کنیم:

  • تفکیک زباله‌های تر از خشک: اطمینان از جداسازی زباله‌ها برای تسهیل بازیافت و دفع مناسب. با تفکیک زباله‌های تر از خشک، نه تنها بازیافت را آسان‌تر می‌کنیم، بلکه بار روی محل‌های دفن زباله را نیز کاهش می‌دهیم و از آلودگی محیط زیست جلوگیری می‌کنیم.
  • تفکیک کاغذ باطله از زباله: اطمینان از بازیافت صحیح کاغذ. ما اهمیت بازیافت کاغذ را در حفظ منابع طبیعی و کاهش ردپای کربنی درک می‌کنیم.
  • محافظت از آب و انرژی: اجرای تدابیری برای صرفه‌جویی در مصرف آب و انرژی در عملیات‌هایمان. ما به طور مستمر به دنبال راه‌های نوآورانه برای کاهش مصرف منابع خود و ترویج روش‌های پایدار در سازمان خود هستیم.

مسئولیت اجتماعی خیرخواهانه

همچنین در جهت مسئولیت اجتماعی خیرخواهانه به اموری این چنین توجه داشته‌ایم:

  • ساخت مدرسه در گلدشت لامرد: مشارکت در توسعه آموزشی در مناطق محروم. ما معتقدیم که آموزش اساس آینده‌ای روشن‌تر است و با ساخت مدرسه در گلدشت لامرد، هدف ما فراهم کردن فرصت یادگیری، رشد و موفقیت برای کودکان است.
  • کمک‌های نقدی و عام‌المنفعه: ارائه حمایت مالی مستقیم و غیرمستقیم به سازمان‌هایی نظیر محک، کهریزک و موسسه رعد. این شامل استفاده از فضاهای همایش آن‌ها برای برگزاری رویدادهای داخلی شرکت و یا خرید تقویم‌های رومیزی برای پرسنل شرکت از موسسه محک می‌باشد. کمک‌های ما به این سازمان‌ها کمک می‌کند تا کار ارزشمند خود را در حمایت از نیازمندان ادامه دهند و تغییرات مثبتی در جامعه ایجاد کنند.

مشارکت‌های خیریه

مشارکت‌های خیریه ما به سازمان‌های مختلفی که در جهت رفاه جامعه کار می‌کنند، گسترش می‌یابد. برخی از اقدامات کلیدی ما شامل موارد زیر است:

  • حمایت مالی از محک: محک یک سازمان غیرانتفاعی است که به حمایت از کودکان مبتلا به سرطان اختصاص دارد. کمک‌های مالی ما به محک کمک می‌کند تا مراقبت‌های پزشکی، خدمات حمایتی و دیگر منابع ضروری را به کودکان و خانواده‌های آن‌ها ارائه دهد.
  • همکاری با کهریزک: کهریزک به ارائه مراقبت و حمایت از سالمندان و افراد دارای معلولیت می‌پردازد. با همکاری با کهریزک، ما به بهبود کیفیت زندگی برای اعضای آسیب‌پذیر جامعه کمک می‌کنیم.
  • همکاری با موسسه رعد: موسسه رعد بر توانمندسازی افراد دارای معلولیت از طریق آموزش، آموزش حرفه‌ای و فرصت‌های شغلی تمرکز دارد. حمایت ما به موسسه رعد کمک می‌کند تا به مأموریت خود در ایجاد جامعه‌ای فراگیر ادامه دهد.

در ویستافراز، مسئولیت اجتماعی تنها یک تعهد نیست؛ بلکه یک ارزش اصلی است که اقدامات و تصمیمات ما را هدایت می‌کند. ما باور داریم که با همکاری می‌توانیم آینده‌ای بهتر برای جامعه، محیط زیست و سیاره خود ایجاد کنیم. تلاش‌های ما در حفظ محیط زیست، آموزش و خیرخواهی منعکس کننده تعهد ما به ایجاد تأثیر مثبت و کمک به رفاه جامعه است. ما به پیشرفت‌هایی که تا کنون داشته‌ایم افتخار می‌کنیم و همچنان به رعایت بالاترین استانداردهای مسئولیت اجتماعی در تمام تلاش‌هایمان متعهد هستیم.