منابع انسانی

شریان‌های حیاتی یک سازمان منابع انسانی آن هستند که در هماهنگی و همراهی یکدیگر می‌توانند سازمان را زنده نگه داشته و پیش ببرند از این رو فراهم کردن شرایط آسایش آنان در الویت سازمان است. در همین راستا ویستافراز از چندین وجه به این موضوع توجه کرده و در زمینه هایی مانند آموزش، سلامت، تفریح و … مزایایی را برای کارکنان خود در نظر می‌گیرد.

ما در ویستافراز حواسمون به روزهای مهم تقویم هست و مناسبت های جمعی رو درکنار هم برگزار می‌کنیم حتی تولدهای همکاران رو هم دورهمیم ! تا علاوه بر به جا آوردن رسومات بتوانیم در این معاشرت ها با یکدیگر بیشتر آشنا شده و در فضایی گرم و صمیمی مسیر کاری خود را پیش بریم.

مزایای شغلی ویستافراز
گالری