پروژه

بررسی فنی- اقتصادی پایین دستی صنعت آلومینیوم

کارفرما : شرکت آلومینای ایران

مطالعات فنی–اقتصادی پیرامون صنایع پایین دستی آلومینیوم
بیشترین میزان ایجاد ارزش‌ افزوده، نیاز بازار، ایجاد ضریب اشتغال پایدار و جلوگیری از واردات، همه در گرو سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنایع پایین‌ دستی آلومینیوم است.
در همین راستا شرکت آلومینای ایران مطالعات فنی-اقتصادی پیرامون صنایع پایین دستی صنعت آلومینیوم را در دستور کار خویش قرار داد که وظیفه انجام این مطالعات بر عهده شرکت ویستافراز نهاده شده است.
این مطالعات شامل تهیه طرح توجیهی برای 18 شاخه صنعتی زیر مجموعه صنعت آلومینیوم اعم از تولید ورق، پروفیل، لوله، قطعات دایکاست، ورق‌های کامپوزیت، رادیاتور و . . . می‌باشد.