پروژه

بررسی فنی- اقتصادی پایین دستی صنعت آلومینیوم

کارفرما : شرکت آلومینای ایران

مطالعات فنی – اقتصادی پیرامون صنایع پایین دستی آلومینیوم
بیشترین میزان ایجاد ارزش‌افزوده، نیاز بازار، ایجاد ضریب اشتغال پایدار و جلوگیری از واردات، همه در گرو سرمایه گذاری های جدید در صنایع پایین‌ دستی آلومینیوم است.
در همین راستا شرکت آلومینای ایران مطالعات فنی-اقتصادی پیرامون صنایع پایین دستی صنعت آلومینیوم را در دستور کار خویش قرار داد که وظیفه انجام این مطالعات بر عهده شرکت ویستا فراز نهاده شده است .
این مطالعات شامل تهیه طرح توجیهی برای 18 شاخه صنعتی زیر مجموعه صنعت آلومینیوم اعم از تولید ورق، پروفیل، لوله، قطعات دایکاست، ورق های کامپوزیت، رادیاتور و . . . می باشد.