پروژه

ساختمان بیمه کوثر

موقعیت : تهران – سیدخندان
کارفرمای اصلی: شرکت بیمه کوثر
مشاور BIM : مهندسین مشاور ویستا فراز

ساختمان بیمه کوثر در مرحله تکمیل اسکلت بتنی به پیمانکار جدید پروژه تحویل داده شده بود و به دلیل تغییر طرح و نیز تغییر پیمانکار , کارفرما و پیمانکار جدید پروژه، به درستی نیاز به پیاده سازی  BIM  در این پروژه را تشخیص داده بودند. در ابتدای کار نیاز به تهیه ازبیلت دقیقی از بخش های اجرا شده بود و پس از آن نیز مدل سازی این قسمت ها در نرم افزار REVIT می بایست صورت می پذیرفت. شروع پروژه با تهیه ازبیلت سازه آغاز گردید و پس از آن مدل سازی قسمت سازه در دستور کار قرار گرفت , مرحله بعد از تهیه ازبیلت سازه , مدل سازی بخش های معماری , تاسیسات برقی و مکانیکی بوده است . پس از مدل سازی تمامی بخش ها ارائه گزارش تداخلات , ارائه راه کار های مهندسی جهت جلوگیری از تخریب و دوباره کاری ها , بررسی جزئی مدل در قسمت هایی خاص جهت خرید تجهیزات و … در دستور کار قرار گرفت و در نهایت فایل جامعی شامل خروجی های لازم به عنوان ازبیلت تمامی بخش ها در اختیار کارفرما قرار گرفت .

خدمات این پروژه شامل : مدل سازی , گزارش تداخلات , متره , مشاوره خرید تجهیزات با توجه به جانمایی در پلان , جلوگیری از تخریب دوباره , حضور در جلسات کارگاهی برای مشاوره در روند ساخت , بازرسی از قسمت های ساخته شده و تطبیق با مدل , ارائه نقشه ها و خروجی های لازم کارفرما

زیربنا : 13000 مترمربع

تعداد طبقات : 16

پیمانکار: شرکت آ.س.پ