پروژه

سالن ریخته گری شماره 3

کارفرما : شرکت صنایع آلومینیوم جنوب ( سالکو )
خدمات : طراحی و مهندسی و مشاور
موقعیت : شهرستان لامرد

سالن ریخته گری شماره 3 سالکو که طراحی آن موضوع قرارداد حاضر است، مختص ریخته گری و تولید شش هزار پوندی در نظر گرفته شده است، که مشخصات اولیه آن به شرح زیر می‌باشد و لازم به ذکر هست که کارخانه مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب در حال حاضر دارای 2 سالن ریخته گری فعال جهت ریخته گری شمش 50 پوندی و بیلت و اسلب می باشد.


ابعاد و مشخصات سالن ریخته گری
این سالن با ابعاد اولیه طول 100 متر، عرض 17 متر و ارتفاع 9 متر با پیش بینی تجهیز سه عدد جرثقیل سقفی با ظرفیت 32 تن و سایر تجهیزات ریخته گری مورد نیاز تولید شمش هزار پوندی است . لازم بذکر است که ابعاد مذکور ابعاد اولیه و تقریبی است و ابعاد نهایی پس از طراحی فرآیند و معماری پروژه براساس ظرفیت تولید و سایر عوامل تاثیرگذار توسط مشاور مشخص خواهد شد افزایش یا کاهش ابعاد سالن تاثیری در حق الزحمه مشاور نخواهد داشت .


شرح خدمات ارائه شده
ارائه لیست مدارک MDR و اخذ تاییدیه دستگاه نظارت و بروز رسانی آن در طول مدت قرارداد
انجام مطالعات اولیه شامل بازدید و برداشت محل پروژه و بررس لبه هاموانع موجود و عوامل فیزیکی ،جانمایی و روابط با محیط اطراف و هر نوع عاملی که در طراحی پروژه موثر باشد، شناخت بستر زمین احداث پروژه و پیش بینی اتصال صحیح و بهینه تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه به آن
طراحی فرآیند سالن و تعیین مشخصات تجهیزات و ابعاد نهایی سالن
طراحی و تهیه نقشه ها و مدارک مرحله اول (basic design ) در همه دیسیپلینهای معماری سازه برق مکانیک و طراحی فرآیند
طراحی و تهیه نقشه های اجرایی و مدارک مرحله دوم (detail design ) ) در همه دیسیپلینهای معماری سازه برق مکانیک و طراحی فرآیند
طراحی پروژه و تهیه مدارک طرح در کوتاهترین زمان ممکن حداکثر 60 روز کاری براساس استانداردهای متعارف و اولویت های کارفرما با بهینه ترین مشخصات از نظر کیفی،فنی و اقتصادی
لیست مصالح مصرفی تهیه می‌گردد، همچنین متره و برآورد طرح و اسناد مناقصه انتخاب پیمانکاران اجرا براساس مدل قراردادی مد نظر کارفرما،
تهیه مدارک مهندسی خرید و اسناد مناقصه خرید کلیه تجهیزات ریخته گری و جرثقیل سقفی مورد نیاز پروژه
وندور لیست تجهیزات پروژه تهیه گردد و اخذ تاییدیه کارفرما انجام شود
اظهار نظر بر مدارک فروشندگان و بررسی آن‌ها و همچنین اظهار نظر بر سازندگان تجهیزات پروژه
بررسی پیشنهاد سازندگان جرثقیل (حداقل سه استعلام ) جهت اعمال مشخصات فنی آن در طراحی