پروژه

مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب (سالکو)

کارفرما: شرکت NFC چین
خدمات: طراحی و مهندسی، مشاور، نظارت
موقعیت: شهرستان لامرد


بزرگترین پروژه آلومینیوم کشور

بخش‌های اصلی پروژه
سالن احیاء: فاز اول این مجتمع از دو سالن احیاء تشکیل شده است که دیگ‌های الکترولیز جهت تولید آلومینیوم در آن مستقر می‌باشد. طول هر کدام از این سالن‌ها حدوداً 1000متر است. دو سالن کارگاه احیاء مشتمل بر دو ردیف دیگ‌های الکترولیز می‌باشد که خطوط تولید احیا نامیده می‌شوند. هر خط احیاء شامل ​258 دیگ احیاء است که در هر سالن تعداد 129 دیگ مستقر است. سلول‌های احیاء بر اساس تکنولوژی 430 کیلو آمپر طراحی شده و با استفاده از این تکنولوژی تولید سالیانه خط احیاء 300 هزار تن خواهد بود.


کارخانه آندسازی: کارخانه آندسازی این پروژه متشکل از کارگاه‌های ساخت آند خام، پخت آند و میله‌گذاری آند می‌باشد. در کارگاه ​تولید آند خام روزانه 432 آند ساخته و به کارگاه پخت انتقال می‌یابد. ظرفیت تولید کارگاه پخت این پروژه 200 هزار تن در سال بوده که در 66 واحد کوره پخت عملیات لازم انجام می‌گیرد. در کارگاه میله‌گذاری آند نیز، روزانه 322 آند ​میله‌گذاری و به کارخانه احیا ارسال می‌گردد. همچنین آندهای مصرف شده جهت استفاده از مواد باقیمانده، از کارخانه احیاء به کارگاه میله‌گذاری برگشت داده شده و پس از جداسازی مواد به سیلوهای مربوطه جهت استفاده مجدد در آندسازی انتقال می‌یابد.


کارگاه ریخت: کارگاه ریخته‌گری شرکت آلومینیوم جنوب جهت تولید سالیانه 400 هزار تن تولیدات ریخته‌گری هر فاز طراحی شده است. تولیدات اصلی این کارگاه بیلت‌های اکستروژن و آلیاژهای ریخته‌گری خواهد بود که در 9 واحد کوره ریخته‌گری انجام می‌گیرد. این کارگاه ظرفیت تولید 426 تن بیلت و اسلب آلیاژی در روز را دارد و ظرفیت تولید شمش ریخته‌گری آن 396 تن در روز می‌باشد.


ساختمان‌های غیر صنعتی: مجموعه غیر صنعتی و خدماتی شامل ساختمان‌های اداری مختلف، مسجد، رستوران، رختکن، زمین‌های ورزشی، پارکینگ‌ها، باسکول‌ها می‌باشد.