پروژه

مجتمع صنایع پتروشیمی دهلران

پروژه پتروشیمی (طرح الفین)
آموزش، پیاده‌سازی توسعه پایدار فرآیندهای مدل‌سازی اطلاعات ساخت (BIM)

خدمات ارائه شده در این پروژه:
ایجاد برنامه‌زمان‌بندی پروژه در پریماوا
ایجاد مرکز کنترل مستندات مهندسی
ایجاد مرکز داده‌های مشترک بیم
بصری سازی مدل 3D
مدل 4D BIM برای تدارکات پروژه مدل 4D BIM برای اجرای سازه فلزی کوره‌ها
گزارشات تصویری پروژه و مقایسه با مدل سه‌بعدی در google earth