پروژه

مجتمع صنایع پتروشیمی دهلران

پروژه پتروشیمی (طرح الفین)
آموزش، پیاده‌سازی توسعه پایدار فرآیندهای مدل‌سازی اطلاعات ساخت (BIM)

خدمات ارائه شده در این پروژه

ایجاد برنامه زمانبندی پروژه در پریماوا

ایجاد مرکز کنترل مستندات مهندسی

ایجاد مرکز داده های مشترک بیم

بصری سازی مدل 3 D

مدل 4D BIM برای تدارکات پروژه

مدل 4D BIM برای اجرای سازه فلزی کوره ها

گزارشات تصویری پروژه و مقایسه با مدل سه بعدی در google earth