پروژه

کارخانه باتری لیتیوم یون

کارفرما: شرکت توسعه برقی‌سازی و ذخیره‌سازی انرژی مپنا
خدمات: طراحی پروژه
موقعیت: پرند – تهران

گروه مپنا مجموعه‌ای صنعتى است مشتمل بر شرکت گروه مپنا به عنوان شرکت مادر، به همراه شرکت‌هاى متعدد تخصصى تابعه و وابسته به آن که در زمینه های مختلف فعالیت می‌کند حال همکاری شرکت ویستافراز با گروه مپنا تحت عنوان پروژه ی خدمات مهندسی و طراحی و نظارت کارخانه باتری لیتیوم یون مپنا می‌باشد که در 3 مرحله منعقد شده است .
انجام خدمات مهندسی در فاز صفر و فاز یک شامل مطالعات مقدماتی و پایه
خدمات مهندسی فاز دو شامل طراحی پایه،طراحی نقشه های اجرایی و طراحی تفضیلی ، تهیه اسناد و برگزاری مناقصه برای احداث کارخانه باتری لیتیوم یون
خدمات نظارت عالیه که توسط کارفرما به مهندس ابلاغ می‌شود و پیگیری گردش مدارک تا اخذ تایید نهایی کارفرما


پروسه ی تولید باتری لیتیوم یون