پروژه

کارخانه پشم شیشه ایران

کارفرما: شرکت پشم شیشه ایران
خدمات: مشاور مهندسین مشاور ویستا فراز
موقعیت : شیراز

” پروژه نوسازی و انتقال کارخانه پشم شیشه ایران به منطقه ویژه اقتصادی شیراز “

در این پروژه فعالیت‌های اولیه زیربنایی شامل تهیه جانمایی کارخانه، آماده‌سازی زمین، دیوارکشی و محصور نمودن سایت تکمیل گردیده است. سوله‌های تولید (شامل سوله کوره و کلدلاین)، تأسیسات و انبار مواد اولیه و لوازم یدکی، ساخته و نصب شده است، فونداسیون و استراکچر بخش کوره نیز در مرحله ساخت می‌باشد.

در خصوص خدمات مهندسی خارجی نیز قرارداد منعقد و اجرایی گردیده است. فعالیت‌های باقی مانده شامل تکمیل ساختمان‌های موجود، طراحی و اجرای ساختمان‌های جدید، محوطه سایت، فونداسیون‌ها، ساخت تجهیزات جدید، اورهال، انتقال و نصب تجهیزات بخش تولید و تاسیسات و رزین و تمهیدات لازم جهت افزایش ظرفیت تولید کارخانه تا مرحله راه‌اندازی کامل کارخانه می‌باشد. در این مرحله جهت انجام فعالیت‌های فوق الذکر یک پیمانکار واجد شرایط بصورت EPC انتخاب خواهد گردید.

شرکت ویستا‌فراز در این مقطع بعنوان مشاور جهت تهیه اسناد مناقصه، برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار EPC در این پروژه در کنار کارفرما حضور دارد.  

خدمات ارائه شده در پروژه مطابق موضوع قرارداد:
جمع‌آوری، تهیه و نهایی سازی اطلاعات و مهندسی پایه پروژه
تهیه و نهایی‌سازی شرح خدمات و حدود وظایف و مسئولیت‌های پروژه
تهیه متره و برآورد پروژه در حیطه قرارداد EPC
انجام خدمات مشاوره تا برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار
تهیه کلیه دستور العمل‌ها و شرایط عمومی و خصوصی پیمان EPC