پروژه

کارخانه کارتن پلاست

کارفرما: شرکت کارتن پلاست نفیس
خدمات: طراحی و مهندسی مدیریت پروژه و نظارت
موقعیت : رشت – شهرک صنعتی لاکان

طرح توسعه کارخانه کارتن پلاست
به منظور گسترش خط تولید کارخانه با در نظر گرفتن 6 خط تولید در حال طراحی می باشد. به این صورت که اطلاعات دستگاه ها و پلان چیدمان دستگاه ها توسط کارفرما در اختیار مشاور قرار داده شود تا بر اساس انتظارات کارفرما، این کارخانه طراحی گردد.
در طراحی این مجموعه سالن اصلی یک طبقه و در قسمتی دارای نیم طبقه و در قسمت اداری سه طبقه، انبار در یک طبقه و نگهبانی و ساب استیشن دارای یک طبقه می‌باشد


خدماتی که در این پروژه توسط شرکت ویستا فراز ارائه شده است بدین صورت می‌باشد
مدیریت یکپارچه پروژه (پس از آغاز عملیات اجرایی) شامل برگزاری مناقصات و انتخاب پیمانکاران و تأمین کنندگان
طراحی مهندسی شامل انجام خدمات طراحی فاز 1 و 2 در بخش های سازه، معماری، تاسیسات مکانیکی و الکرتیکال
نظارت (پس از آغاز عملیات اجرایی) شامل نظارت عالیه و نظارت کارگاهی


چندین طرح ارائه شد که پس از بررسی آلترناتیوها و نظر کارفرما یک طرح به تایید ایشان رسید .