پروژه

کارخانه کارتن پلاست

کارفرما: شرکت کارتن پلاست نفیس
خدمات: طراحی و مهندسی مدیریت پروژه و نظارت
موقعیت: رشت–شهرک صنعتی لاکان

طرح توسعه کارخانه کارتن پلاست

به منظور گسترش خط تولید کارخانه با در نظر گرفتن 6 خط تولید در حال طراحی می‌باشد. به این صورت که اطلاعات دستگاه‌ها و پلان چیدمان دستگاه‌ها توسط کارفرما در اختیار مشاور قرار داده شود تا بر اساس انتظارات کارفرما، این کارخانه طراحی گردد.
در طراحی این مجموعه سالن اصلی یک طبقه و در قسمتی دارای نیم طبقه و در قسمت اداری سه طبقه، انبار در یک طبقه و نگهبانی و ساب استیشن دارای یک طبقه می‌باشد.


خدماتی که در این پروژه توسط شرکت ویستافراز ارائه شده است بدین صورت می‌باشد:

مدیریت یکپارچه پروژه (پس از آغاز عملیات اجرایی) شامل برگزاری مناقصات و انتخاب پیمانکاران و تأمین کنندگان
طراحی مهندسی شامل انجام خدمات طراحی فاز 1 و 2 در بخش‌های سازه، معماری، تاسیسات مکانیکی و الکترتیکال
نظارت (پس از آغاز عملیات اجرایی) شامل نظارت عالیه و نظارت کارگاهی.


چندین طرح ارائه شد که پس از بررسی آلترناتیوها و نظر کارفرما یک طرح به تایید ایشان رسید.