راه‌حل‌های نوآورانه
ابزارهای اتوماسیون فرایندی و هوش تجاری

شرکت ویستا فراز با مد نظر قرار دادن استانداردهای PMBOK در مدیریت پروژه، در حال مدل سازی و مکانیزاسیون فرایندهای مدیریت پروژه در بستر اتوماسیون فرآیندی و هوش تجاری می‌باشد.

توسعه سخت افزاری و نرم افزارهای جدید و دسترسی عمومی به اینترنت، زمینه را برای اتوماسیون فرایندی فراهم کرده است.

گزارشات به صورت آنلاین بوده و از طریق کامپیوتر و یا موبایل (با اتصال به اینترنت) قابل دسترسی است.

جمع آوری اطلاعات سازمان و تحلیل آن در قالب هوش تجاری (business intelligence) انجام می شود.

با استفاده از ابزارهای قدرتمند میتوان انواع گزارشات مدیریتی را از بانک های اطلاعاتی مختلف از قبیل : SQL, Analysis Service, Oracle, DB2, Salesforce, Access, MySQL, SharePoint و … از قسمتهای مختلف سازمان اعم از دفتر مرکزی و نمایندگی ها و کارگاه های مختلف، برای سازمان تولید و پرزنت نماید.


 پهپاد

فیلمبرداری و عکسبرداری از پروژه جهت مستندسازی و کنترل پیشرفت پروژه

بازرسی کیفی و ایمنی در مواردی که دسترسی مشکل است یا در فاصله دور قرار گرفته است.

استفاده از نرم افزارهای آنالیز تصویر به منظور تبدیل عکس های هوایی به مدل Point Cloud و در نهایت مدل کامپیوتری 3D


واقعیت مجازی VR

با ترکیب مدل سه بعدی و ابزارهای سخت افزاری مناسب همچون عینکهای واقعیت مجازی می توان برای پروژه ها این امکان را ایجاد کرد که طراحی و اجرای پروژه به صورت مجازی شبیه سازی شود و توسط عوامل تأثیرگذار مورد بررسی قرار گیرد. با ابزارهای واقعیت مجازی، ارائه و پرزنت پروژه با دقت و کیفیت بالا انجام می شود و می توان برای آموزش عوامل مختلف تأثیرگذار در پروژه نیز از آن استفاده کرد. از دیگر استفاده های واقعیت مجازی در بازسازی و نوسازی است که می توان پیش از اجرا، نتیجه نهایی کار را به صورت مجازی مشاهده کرد.


واقعیت افزوده AR

جنبه دیگر استفاده از بیم در پروژه ها مربوط به واقعیت افزوده و قابلیتهای مرتبط با آن است.

با در اختیار داشتن یک مدل سه بعدی از پروژه به همراه جزئیات و اطلاعات کامل این امکان وجود دارد که با نرم افزارهای مخصوص، ترکیبی از واقعیت و مدل مجازی را به صورت یکپارچه نمایش داد. از جمله نمونه هایی که در پروژه ها از آن استفاده می شود، مدل سه بعدی نقشه های دو بعدی است که با قرار دادن تبلت یا گوشی تلفن همراه روی نقشه دو بعدی، نقشه سه بعدی با جزئیات کامل قابل مشاهد می گردد.