مدلسازی اطلاعات ساختمان

شرکت ویستافراز در راستای مدل‌سازی اطلاعات ساختمان به واسطه مشارکت در پروژه‌های بزرگ ملی و ارائه خدمات به کارفرمایان بین‌المللی، همواره در ارائه خدمات خود از آخرین دستاوردهای علمی و مهندسی روز دنیا استفاده کرده است.
طبق تعریف ISO 19650-1، مدل‌سازی اطلاعات ساختمان BIM، استفاده از نمایش دیجیتالی یک دارایی ساخته شده برای تسهیل فرآیندهای طراحی، ساخت و اجرا، فرآیندهای دوره بهره‌برداری و مدیریت دارایی به منظور ایجاد یک پایه قابل اعتماد برای تصمیم‌گیری می‌باشد.
خدمات مبتنی بر این نوع مدل‌سازی دامنه گسترده‌ای را شامل می‌شود که شرکت ویستافراز با در نظر گرفتن اولویت‌های بومی و امکانات تکنولوژیک موجود، راه‌حل‌های مختلفی در این زمینه تعریف کرده که با توجه به محدودیت‌های هر پروژه قابل بسط، توسعه و شخصی ساختن است.

مزایای استفاده از BIM

  • نتیجه بهتر طراحی و درک بالاتر
  • یکپارچگی اطلاعات در طول حیات پروژه
  • بازدهی و کارایی بیشتر
  • کیفیت بالاتر
  • مدیریت دقیق بر ویرایش‌های طراحی
  • پرهیز از دوباره کاری
  • نیروی انسانی کمتر


بر اساس تحقیقات انجام شده در دانشگاه پنسیلوانیا ایالات متحده، کاربردهای BIM استخراج شده است. تیم مدل‌سازی اطلاعات ساخت (BIM) در شرکت ویستافراز نیز ضمن ترجمه این صفحه، این کاربردها را در اختیار تیم‌های پروژه جهت بهره‌برداری قرار داده است.


سطح توسعه مدل (LOD)
بنا بر تعریف انستیتوی معماری ایالات متحده آمریکا، سطح توسعه مدل نشان‌دهنده میزان انطباق مشخصات یک المان در مدل BIM، با ماهیت حقیقی آن در دنیای واقعی می‌باشد. به عبارت بهتر، هر چقدر یک جزء از مدل به آنچه که در عمل ساخته می‌شود نزدیک‌تر باشد، (LOD (Level Of Development آن بالاتر است.

مدل‌سازی اطلاعات ساختمان BIM

▲ سطح توسعه 100 مربوط به طراحی مفهومی
▲ سطح توسعه 200 مربوط به طراحی اولیه (فاز 1)
▲ سطح توسعه 300 مربوط به طراحی تفصیلی (فاز 2)
▲ سطح توسعه 350 مربوط به اسناد ساخت
▲ سطح توسعه 400 مربوط به ساخت و مونتاژ
▲ سطح توسعه 500 مربوط به چون ساخت

مدلسازی اطلاعات ساختمان برای مدرسه گلدشت