مدل سازی اطلاعات ساختمان

مدل سازی اطلاعات ساختمان

شرکت ویستا فراز بام بواسطه مشارکت در پروژه های بزرگ ملی و ارائه خدمات به کارفرمایان بین المللی، همواره در ارائه خدمات خود از آخرین دستاوردهای علمی و مهندسی روز دنیا استفاده کرده است.

طبق تعریف ISO 19650-1، مدل سازی اطلاعات ساختمان، استفاده از نمایش دیجیتالی یک دارایی ساخته شده برای تسهیل فرآیندهای طراحی، ساخت و اجرا، فرآیندهای دوره بهره برداری و مدیریت دارایی به منظور ایجاد یک پایه قابل اعتماد برای تصمیم گیری می باشد.

خدمات مبتنی بر BIM  دامنه گسترده ای را شامل می شود که شرکت ویستا فراز بام با در نظر گرفتن اولویت های بومی و امکانات تکنولوژیک موجود، راه حل های مختلفی در این زمینه تعریف کرده که با توجه به محدودیت های هر پروژه قابل بسط، توسعه و شخصی سازی است.

مزایای استفاده از BIM

▲ نتیجه بهتر طراحی و درک بالاتر

▲ یکپارچگی اطلاعات در طول حیات پروژه

▲ بازدهی و کارایی بیشتر

▲ کیفیت بالاتر  

▲ مدیریت دقیق بر ویرایش های طراحی

▲ پرهیز از دوباره کاری

▲ نیروی انسانی کمتر


نمونه های عملی از BIM در پروژه ها:

سالن احیاء (POTROOM):

سالن ریخت (CASTHOUSE):

کارخانه آندسازی (AnodePlant):

ساختمان های اداری و غیرصنعتی:

آف سایت:

پروژه مدرسه:

پتروشیمی دهلران:


 Autodesk Revit

سطح توسعه مدل (LOD)

بنا بر تعریف انستیتوی معماری ایالات متحده آمریکا، سطح توسعه مدل نشان دهنده میزان انطباق مشخصات یک المان در مدل BIM، با ماهیت حقیقی آن در دنیای واقعی می باشد. به عبارت بهتر، هرچقدر یک جزء از مدل به آنچه که در عمل ساخته می شود نزدیک تر باشد، (LOD (Level Of Development آن بالاتر است.